Wednesday, 08/07/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non 9 Phường 9
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG MẦM NON 9 THAM GIA HỌC CHÍNH TRỊ NĂM HỌC : 2019 - 2020

Nhằm giúp cán  bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Long nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng những vấn để mới về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội; Các chương trình hành động của Tỉnh Ủy, Thành Ủy. Đồng thời giúp đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên nâng cao nhận thức và tư tưởng chính trị, đáp ứng yêu cầu trong quản lý, giảng dạy, học tập, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục và đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã tổ chức nhiều lớp học tập chính trị cho tất cả CB- GV- NV 3 cấp học từ Mầm non; Tiểu học; THCS tham gia học tập, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố.

TRƯỜNG MẦM NON 9

THAM GIA HỌC CHÍNH TRỊ

NĂM HỌC : 2019 - 2020

     Căn cứ kế hoạch liên tịch số 24-KHLT/TG-GDĐT ngày 3 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên Giáo Thành Ủy và Phòng GD&ĐT Thành Phố Vĩnh Long về việc tổ chức triển khai, quán triệt các Nghị Quyết, Chỉ Thị, Kết luận của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư khó XII và các Nghị Quyết năm 2020 của Tỉnh Ủy, Thành Ủy cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục.

     Nhằm giúp cán  bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Long nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng những vấn để mới về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội; Các chương trình hành động của Tỉnh Ủy, Thành Ủy. Đồng thời giúp đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên nâng cao nhận thức và tư tưởng chính trị, đáp ứng yêu cầu trong quản lý, giảng dạy, học tập, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục và đào tạo.

     Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã tổ chức nhiều lớp học tập chính trị cho tất cả CB- GV- NV 3 cấp học từ Mầm non; Tiểu học; THCS tham gia học tập, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố.

     Tập thể Cán bộ - giáo viên – nhân viên biên chế của trường Mầm non 9 tham gia học tập lớp thứ II, vào ngày 10/3/2020 với các nội dung:

         + Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về phương hướng - nhiệm vụ năm 2020.

        + Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 203-KH/TU, ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy; Kế hoạch của Thành ủy Vĩnh Long về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XI về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

       + Kết luận số 54-KL/TW, ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kế hoạch của Thành ủy thực hiện KL số 54-KL/TW.

        + Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Kế hoạch của Thành ủy thực hiện CT số 37-CT/TW.

       + Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Ban chấp hành Trung ương về định hướng, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

       + Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 201-KH/TU, ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy; Kế hoạch của Thành ủy Vĩnh Long thực hiện KL số 50-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

       + Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 202-KH/TU, ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy; Kế hoạch của Thành ủy thực hiện KL số 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

     Trong buổi học tập, tập thể cán bộ - giáo viên – nhân viên Trường Mầm non 9 đã được nghe các ông, bà là Thành ủy viên báo cáo các nội dung trong tâm mà đội ngũ nhà giáo ba cấp học cần biết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình và áp dụng vào thực tiễn công tác.

     Sau đây là một số hình ảnh trong các buổi học chính trị :

     Buổi sáng ngày 10/3/2020:

 

Bà Võ Thị Bích Ngọc- Cán bộ tổ chức Phòng giáo dục đào tạo Thành phố Vĩnh Long, có một số nhắc nhở trước khi vào buổi học.

 

Ông Châu Thanh Hùng- UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy báo cáo - Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về phương hướng - nhiệm vụ năm 2020.

 

Bà Tạ Thanh Trúc- Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 203-KH/TU, ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy; Kế hoạch của Thành ủy Vĩnh Long về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XI về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Kết luận số 54-KL/TW, ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kế hoạch của Thành ủy thực hiện KL số 54-KL/TW.

 

      Cùng buổi sáng, ban tổ chức có mời Bác sĩ Nguyễn Thành Định - Sở Y Tế Tỉnh Vĩnh Long - Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Vĩnh Long đến buổi  học để chia sẻ tình hình, các dấu hiệu, cách phòng chống bệnh COVID-19 và  các bước rửa tay bằng xà phòng, cách đeo tháo khẩu y tế.

      Chính vì vậy mà ngoài việc học chính trị, cán bộ - giáo viên - nhân viên còn được cho biết thêm về tình hình diễn biến, cách phòng chống, dấu hiệu của bệnh COVID-19 theo tình hình thực tế.

     Sau đây là 1 vài hình ảnh:

 

 

Bác sĩ Nguyễn Thành Định - Sở Y Tế Tỉnh Vĩnh Long - Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Vĩnh Long. Triển khai tình hình, các dấu hiệu, cách phòng chống bệnh COVID-19. Triển khai các bước rửa tay bằng xà phòng, cách đeo tháo khẩu y tế.

 

     Buổi chiều 10/3/2020:

Ông Lưu Văn Hồng – Phó Giám đốc TTBDCT TPVL báo cáo Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Kế hoạch của Thành ủy thực hiện CT số 37-CT/TW - Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Ban chấp hành Trung ương về định hướng, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

 

Ông Nguyễn Văn Hoàng – ThUV, PCT HĐND  TPVL báo cáo Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 201-KH/TU, ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy; Kế hoạch của Thành ủy Vĩnh Long thực hiện KL số 50-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. - Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 202-KH/TU, ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy; Kế hoạch của Thành ủy thực hiện KL số 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

 

Tập thể Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên trường Mầm non 9 tham gia học tập chính trị.

 

Qua một ngày học tập, tập thể cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trường Mầm non 9 đã nghiêm túc tiếp thu nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng những vấn để mới về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội; Các chương trình hành động của Tỉnh Ủy, Thành Ủy. Đồng thời giúp đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên nâng cao nhận thức và tư tưởng chính trị, đáp ứng yêu cầu trong quản lý, giảng dạy, học tập, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục và đào tạo./.

Người viết: Nguyễn Huỳnh Như


Tác giả: Nguyễn Huỳnh Như
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 17
Tháng 07 : 118
Tháng trước : 491
Năm 2020 : 2.916
Năm trước : 1.641
Tổng số : 4.557