Wednesday, 08/07/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non 9 Phường 9
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG MẦM NON 9 THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019-2020

       Hội thi giáo viên dạy giỏi điều kiện để giáo viên nắm chắc hơn về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động học và vui chơi theo quan điểm "Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" đảm bảo nhu cầu, hứng thú, khả năng của cá nhân trẻ và mỗi trẻ đều có các cơ hội để học, chơi bằng nhiều cách khác nhau theo phương châm "học bằng chơi, chơi mà học".

TRƯỜNG MẦM NON 9

THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019-2020

 

            Hội thi giáo viên dạy giỏi điều kiện để giáo viên nắm chắc hơn về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động học và vui chơi theo quan điểm "Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" đảm bảo nhu cầu, hứng thú, khả năng của cá nhân trẻ và mỗi trẻ đều có các cơ hội để học, chơi bằng nhiều cách khác nhau theo phương châm "học bằng chơi, chơi mà học".

           Hội thi cũng tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sữ dụng sáng tạo, hiệu quả thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố cũng góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích và tạo cơ hội cho giáo viên tự học, sáng tạo và học hỏi rút kinh nghiệm lẫn nhau.

           Do đó PGD Thành phố Vĩnh Long đã đưa ra kế hoạch 834/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2019 về việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành Phố.

           Đội ngũ giáo viên tham gia thi trong toàn Thành Phố gồm có 13 trường Mầm non và 53 giáo viên đăng ký tham gia.

Trong đó trường Mầm non 9 tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm 2019- 2020 là các giáo viên trẻ đến từ các khối lớp nhà trẻ, chồi, lá, gồm có:

TT

HỌ VÀ TÊN GV

LỚP

NĂM SINH

THÂM NIÊN CÔNG TÁC

Giáo viên giỏi TP

GHI CHÚ

1

Phùng Thu Thảo

Trẻ 2

1992

5 năm

Lần 2

 

2

Liêu Hà Trúc Linh

Trẻ 3

1991

6 năm

Lần 1

 

3

Tô Thị Thanh Liểu

Chồi 1

1989

6 năm

Lần 1

 

4

Nguyễn Thị Thu Thảo

Chồi 3

1993

5 năm

Lần 1

 

5

Dương Thanh Thủy

Lá 3

1991

6 năm

Lần 1

 

6

Nguyễn Huỳnh Như

Lá 2

1992

5 năm

Lần 2

 

Thời gian và địa điểm tổ chức hội thi

           - 7 giờ 30 phút ngày 09/12/2019 khai mạc Hội thi và tiến hành thi kiểm tra năng lực tại trường MN Sao Mai. Các đơn vị cử đại diện lãnh đạo bốc thăm thứ tự nhóm thi.

          - Sáng ngày 10/12/2019 công bố kết quả thi kiểm tra năng lực. Chiều 10/12/2019 lúc 14 giờ 00 phút các đơn vị thi đầu tiên bốc thăm nội dung thi thực hành.

         - Ngày 16/12/2019 đến hết ngày 24/12/2019 các giáo viên dự thi thực hành 2 tiết dạy: 1 hoạt động học và 1 hoạt động vui chơi theo chủ đề, được thực hiện theo kế hoạch CSGD trẻ của giáo viên và nhà trường tại thời điểm diễn ra hội thi.

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI

 1. Mục đích của hội thi

        - Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu GVDG bậc học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

        - Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi trường và của toàn ngành;

       - Hội thi GVDG là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu của hội thi

       - Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ được quy định trong Chương trình GDMN, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ và các văn bản chỉ đạo của ngành.

       - Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt phổ biến kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ, làm đồ dùng đồ chơi và nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tiễn chăm sóc và giáo dục trẻ.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

      a). Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoặc sản phẩm đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo được đánh giá và xếp loại trong thời gian 02 năm học gần nhất so với thời điểm tổ chức Hội thi (SKKN từ năm học 2018-2019 trở về sau).

      b). Kiểm tra năng lực gồm: kiến thức về nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến chương trình giáo dục mầm non; các văn bản quy phạm pháp luật trong giáo dục Mầm non; một số nội dung liên quan đến giáo dục tại địa phương... (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực) do ban tổ chức Hội thi quy định.

     c). Thực hành 2 hoạt động giáo dục trong chương trình GDMN, trong đó gồm 01 hoạt động học và 01 hoạt động vui chơi (trong lớp hoặc ngoài trời) được thực hiện theo phân phối chương trình của nhà trường tại thời điểm diễn ra Hội thi; Các hoạt động giáo dục do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm;

     + Đối với hoạt động vui chơi: bốc thăm 01 trong 02 hoạt động vui chơi trong lớp và vui chơi ngoài trời.

     d). Tổ chức đánh giá, chấm điểm hệ thống hồ sơ sổ sách, đồ dùng, đồ chơi tự làm phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của giáo viên, xây dựng môi trường học tập và vui chơi cho trẻ, kết quả chăm sóc - giáo dục trẻ tại lớp của giáo viên tham gia dự thi.

2. Hình thức thi

      a) Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết kết hợp hai hình thức trắc nghiệm. Tổ chức thi tập trung.

      b) Thực hành giảng dạy tại lớp học: Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được dạy cho trẻ tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trước 3 ngày tổ chức thi giảng tại nhóm/lớp của đơn vị có giáo viên tham gia Hội thi.

      c). Tổ chức đánh giá, chấm điểm hệ thống hồ sơ sổ sách, đồ dùng, đồ chơi tự làm của giáo viên phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, hình thức tổ chức môi trường học tập và vui chơi cho trẻ, kết quả chăm sóc - giáo dục trẻ tại thời điểm diễn ra Hội thi.

       - Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 09/12/2019 Ban tổ chức đã khai mạc Hội thi và tiến hành thi kiểm tra năng lực tại trường MN Sao Mai- phường 4 – TP Vĩnh Long.

       - Dự khai mạc hội thi gồm có lãnh đạo Phòng Giáo dục- Ban giám hiệu các trường Mầm non và 53 giáo viên tham gia thi.

 

Ông Ngô Thanh Sơn – Trưởng PGD ĐT và Bà Nguyễn Thị Huyền Trang- Phó trưởng phòng GD ĐT.

 

Ông Ngô Thanh Sơn Trưởng PGD ĐT có những nhận xét góp ý và nhắc nhỡ những giáo viên về các mặt hạn chế trong kì thi trước.

 

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang- Phó trưởng phòng GD ĐT, chia sẽ động viên giáo viên thi.

 

Bà Lương Phượng Khánh- Phó Hiệu Trưởng trường Mầm non 3 đại diện BGK hội thi phát biểu trong buổi lễ.

 

Bà Quan Thị Thùy Linh- Hiệu trường trường Mầm non Hoa Lan đại diện thông qua quyết định thành lập BTC- BGK hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành Phố bậc học mầm non Năm học 2019- 2020.

 

Bà Dương Thanh Thủy – Giáo viên trường Mầm non 9, đại diện cho 53 giáo viên

 nói lên cảm nghĩ của mình khi tham gia hội thi.

 

Sau phần khai mạc, tất cả các giáo viên dự thi bước vào phần thi đầu tiên là phần thi năng lực, 53 thí sinh là giáo viên đến từ các trường Mầm non trong Thành Phố Vĩnh Long tham gia thi phần thi năng lực:

 

 

Trường Mầm Non 9 tham gia phần thi thực hành vào ngày 19/12/2019, một số hình ảnh của các cô tham gia phần thi thực hành:

 

 

 

Hình ảnh cô Phùng Thu Thảo nhà trẻ 2 tham gia phần thi "tô màu ô tô".

 

 

 

Hình ảnh cô Phùng Thu Thảo nhà trẻ 2 tham gia phần thi tổ chức hoạt động

ngoài trời cho trẻ.

 

 

13(5).jpg

 

Hình ảnh Cô Liêu Hà Trúc Linh Nhà trẻ 3 tham gia phần thi môn văn học

dạy trẻ đọc thơ bài “ Tàu thủy”


Hình ảnh cô Liêu Hà Trúc Linh nhà trẻ 3 tham gia phần thi tổ chức hoạt động góc cho trẻ.

 

 

 

Hình ảnh cô Tô Thị Thanh Liểu lớp chồi 1 tham gia phần thi tiết dạy tạo hình “Làm quà tặng chú bộ đội”

 

 

 

 

 

Hình ảnh cô Tô Thị Thanh Liểu tham gia phần thi tổ chức động ngoài trời cho trẻ.

 

 

 

Hình ảnh cô Nguyễn Thị Thu Thảo lớp chồi 3 tham gia phần thi dạy văn học:

kể truyện trẻ nghe “Nhổ củ cải”.

 

 

 

Hình ảnh Cô Nguyễn Thị Thu Thảo tham gia phần thi tổ chức hoạt động góc cho trẻ.

 

 

 

Hình ảnh cô Nguyễn Huỳnh Như lớp lá 2 tham gia phần thi dạy khám phá xã hội

“Tìm hiểu nghề lính cứu hỏa”

 

31(1).jpg

 

 

 

Hình ảnh cô Nguyễn Huỳnh Như tham gia phần thi tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ.

 

 

 

Hình ảnh cô Dương Thanh Thủy lớp lá 3 tham gia phần thi môn âm nhạc

“Cháu yêu cô thợ dệt”

 

 

 

 

Hình ảnh cô Dương Thanh Thủy tham gia thi tổ chức hoạt động góc cho trẻ.

 

Sau khi tham gia phần thi thực hành các giáo viên tham gia đều đạt: Giáo viên giỏi cấp Thành Phố năm học 2019- 2020, trong đó Trường Mầm non 9 có 3 giáo viên đạt được những thành tích đáng kể tại hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố năm học 2019-2020:

  1. Cô Nguyễn Huỳnh Như - Giáo viên lớp lá 2 đạt giải nhì.
  2. Cô Dương Thanh Thủy - Giáo viên lớp lá 3 đạt giải ba.
  3. Cô Tô Thị Thanh Liểu - Giáo viên lớp chồi 1 đạt giải khuyến khích.
Một số hình ảnh BGH và các cô đi tham dự tổng kết hội thi:
 
Ông Ngô Thanh Sơn Trưởng PGD ĐT có những nhận xét góp ý và nhắc nhỡ những giáo viên về các mặt hạn chế sau kì thi.
 
 
Hình ảnh Bà Nguyễn Thị Huyền Trang- Phó trưởng phòng GD ĐT tặng hoa cho những giáo viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi.
 
 
Hình ảnh Ông Ngô Thanh Sơn Trưởng PGD ĐT trao giấy khen cho các cô có thành tích xuất sắc trong kỳ thi.
 
 
Hình ảnh giáo viên trường mầm non 9 lên nhận giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2019-2020.
 
Hình ảnh BGH- Giám khảo hội thi ở các trường trong địa bàn thành phố chụp hình cùng lãnh đạo phòng giáo dục.
 
 

Hình ảnh BGH, giáo viên thi chụp hình cùng lãnh đạo phòng giáo dục.
 
 
Hình ảnh BGH và 6 giáo viên trường Mầm non 9 tham gia thi tại lễ tổng kết hội thi.
 

     Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2019-2020 của Trường Mầm non 9 đã diễn ra thành công tốt đẹp, với các thành tích tốt mà giáo viên của trường đã phấn đấu đạt được. Góp phần vào thành tích ấy là sự đoàn kết tương trợ của các giáo viên đồng nghiệp trong tổ khối đã nhiệt tình giúp đỡ cho các cô tham gia dự thi trong phần chuẩn bị.

     Quan trọng nhất là sau hội thi, các giáo viên trẻ của trường đã có cơ hội củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm của bản thân, cũng như rút ra cho mình được nhửng bài học kinh nghiệm quý báu nhờ sự nhận xét, góp ý chân thành thẳng thắn từ Ban tổ chức. Là hành trang giúp giáo viên tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp trồng người./.

 

Người viết

Nguyễn Huỳnh Như


Tác giả: Nguyễn Huỳnh Như
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 17
Tháng 07 : 118
Tháng trước : 491
Năm 2020 : 2.916
Năm trước : 1.641
Tổng số : 4.557