Friday, 03/07/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non 9 Phường 9
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON 9 THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CỦA TỈNH ỦY VĨNH LONG TỔ CHỨC

Đánh giá cán bộ là khâu mở đầu để thực hiện các khâu của công tác cán bộ. Đánh giá cán bộ đúng hay sai đều ảnh hưởng đến công tác cán bộ theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực. Hiện nay “Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu”. Yếu kém trong khâu này là một trong những nguyên nhân của “tình trạng chạy chức, chạy quyền, thiếu minh bạch và trục lợi trong công tác cán bộ”, bởi một bộ phận cán bộ hạn chế về phẩm chất và năng lực, thậm chí cơ hội chủ nghĩa. Bố trí, sử dụng cán bộ không đúng sẽ dẫn tới tác hại khôn lường như mất đoàn kết, bè phái, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng xâm hại đến tài sản của đất nước. Bài học đó luôn mang tính thời sự, cảnh báo cho công tác cán bộ của các tổ chức đảng lưu tâm phòng tránh.

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON 9 THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

CÔNG TÁC NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

CỦA TỈNH ỦY VĨNH LONG TỔ CHỨC

 

      Đánh giá cán bộ là khâu mở đầu để thực hiện các khâu của công tác cán bộ. Đánh giá cán bộ đúng hay sai đều ảnh hưởng đến công tác cán bộ theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực. Hiện nay “Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu”. Yếu kém trong khâu này là một trong những nguyên nhân của “tình trạng chạy chức, chạy quyền, thiếu minh bạch và trục lợi trong công tác cán bộ”, bởi một bộ phận cán bộ hạn chế về phẩm chất và năng lực, thậm chí cơ hội chủ nghĩa. Bố trí, sử dụng cán bộ không đúng sẽ dẫn tới tác hại khôn lường như mất đoàn kết, bè phái, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng xâm hại đến tài sản của đất nước. Bài học đó luôn mang tính thời sự, cảnh báo cho công tác cán bộ của các tổ chức đảng lưu tâm phòng tránh.

    Nhận dạng đúng nguyên nhân của hạn chế, yếu kém về công tác đánh giá cán bộ có ý nghĩa rất lớn trong việc đề ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ của Đảng ta hiện nay.

    Vào ngày 22/8/2019 Ban tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long về công tác đánh giá cán bộ.

   Tham dự Hội nghị trực tuyến gồm các huyện thị, Thành phố như: Thành phố Vĩnh Long; Long Hồ; Vũng liêm; Măng Thít; Tam Bình; Bình Tân; Trà Ôn…

Ông Nguyễn Quốc Hà - Ban tổ chức Trung ương báo cáo trong buổi Hội nghị

     Hội Nghị vinh dự được nghe Ông Nguyễn Quốc Hà Ban tổ chức Trung ương báo cáo các nội dung đánh giá cán bộ trong thời gian qua và tình hình thực trạng hiện nay. 

 

        Đã thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về xây dựng Đảng thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018, để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải thực hiện, Thực hiện Quy định số 101- QĐ/TW ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban bí thư Trung ương Đảng “ Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 Ban Bí thư quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định số 55/ QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ chính trị Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên; Nghị quyết số 12- NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Kết luận số 34-KL/TW về “thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Kết luận số 23-KL/TW về “tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; KL 02 Chỉ thị của Ban Bí thư, gồm: Chỉ thị số 23-CT/TW về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

        Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

      Qua buổi Hội nghị từng đảng viên đã nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình ở từng vị trí công tác. Mỗi đ/c cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ luôn cố gắng tự nghiên cứu, học tập để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu vị trí công tác của mình, luôn cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, áp dụng thực tiễn để luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

 

 

Người viết

Nguyễn Thị Mỹ Thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thư
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 14
Tháng 07 : 52
Tháng trước : 491
Năm 2020 : 2.850
Năm trước : 1.641
Tổng số : 4.491