Wednesday, 08/07/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non 9 Phường 9
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG MẦM NON 9 THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 9 LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2020-2025

Đảng bộ phường 9 đã tổ chức Đại Hội Đại Biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, chính thức diễn ra vào 2 ngày 9,10/6/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 9, thành phố Vĩnh Long. Tham dự hội nghị gồm: Các Đại biểu  Lãnh đạo Thành ủy và Tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường 9, trong đó có chi bộ Trường Mầm Non 9 tham dự.

    Căn cứ vào chương V, Điều 22 Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam ( Khóa XII)

     Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”;

     Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 07/10/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Long về “Chỉ đạo xây dựng văn kiện, nhân sự và thời gian đại hội chi, đảng cơ sở tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố vĩnh Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025”,

     Được sự chấp thuận của Ban Thường Vụ Thành Ủy Vĩnh Long

     Ban Thường vụ Đảng ủy phường 9 đã xây dựng Kế hoạch cụ thể về thời gian, công việc và điều kiện để tổ chức Đại hội đảng bộ cơ sở Phường 9 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp Ban Thường vụ Đảng ủy phường 9 thực hiện đầy đủ các bước yêu cầu cho công tác tổ chức Đại hội:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

    Đảng bộ phường 9 đã tổ chức hội nghị đóng góp dự thảo văn kiện đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ phường 9 nhiệm kỳ 2020-2025 vào 2 ngày 21-22/5/2020. Tham dự hội nghị gồm: Tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường 9, trong đó có chi bộ Trường Mầm Non 9.

    Thành phần tham dự Hội nghị Chi bộ Mầm non 9 gồm có:

        1/ Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Thư - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường

        2/ Đ/c Đặng Trương Ngọc Tuyến - P. Bí thư chi bộ - P. Hiệu trưởng

        3/ Đ/c Vũ Thị Mai Phương – Chi ủy viên – Chủ tịch Công đoàn trường.

        Và 7 đồng chí đảng viên trong chi bộ. Tổng cộng có 10 đ/c Đại biểu tham dự.

Đ/c Nguyễn Nam Hải Ban tuyên giáo đảng ủy Phường 9 thông qua chương trình Hội nghị.

 

      Sau đây là 1 số hình ảnh của Hội nghị thảo luận văn kiện:

Hình ảnh đảng viên chi bộ mầm non 9 tham dự Hội nghị.

 

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy Viên Thành Ủy - Bí Thư Đảng Ủy Phường 9 chủ trì cuộc họp, thông qua nội dung cách làm việc của hội nghị, gợi ý cho phần đóng góp văn kiện.

 

     Tại buổi Hội nghị một số đảng viên ở các chi bộ đã đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ phường 9 nhiệm kỳ 2020-2025.

           Một số hình ảnh của đảng viên đóng góp ý kiến tại Hội nghị:

Đ/c Hồ Lê Minh Luân - Ban chỉ huy quân sự Phường 9 tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

 

Đ/c Trần Văn Tám Đảng viên khóm 4 tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội.

Đ/c Ngô Văn Sáu đảng viên khóm 5 tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội

6(41).jpg

Đ/c Võ Văn Hai đảng viên khóm 2 tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội

8(40).jpg

Đ/c Lê Huỳnh Sang đảng viên khóm 1 tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy Viên Thành Ủy - Bí Thư Đảng Ủy Phường 9 kết luận, giải đáp các ý kiến của các đồng chí đảng viên tại Hội nghị, thống nhất lại các ý kiến để sữa chửa văn kiện hoàn chỉnh chuẩn bị cho Đại hội chính thức.

     Sau 2 ngày làm việc Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, nhiều đảng viên trong Đảng Bộ Phường 9 đã đóng góp ý kiến vào các nội dung văn kiện mà Đảng Ủy Phường 9 đã đưa ra từ đó thống nhất lại các nội dung của văn kiện để chuẩn bị cho “Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Phường 9 Lần Thứ XIII Nhiệm Kỳ 2020-2025” diễn ra tốt đẹp hơn.

II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2020-2025:

     Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 25/5/2015 của BCH Đảng bộ cơ sở Phường 9 TPVL khóa XII nhiệm kỳ 2015-2020;

     Thực hiện kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 19/10/2019 của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Phường 9 về Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025;

     Đảng bộ phường 9 đã tổ chức Đại Hội Đại Biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, chính thức diễn ra vào 2 ngày 9,10/6/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 9, thành phố Vĩnh Long.

     + Vào lúc 6 giờ sáng ngày 9/6/2020 trước khi tiến hành đại hội các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy phường 9, cùng các Đại biểu là Bí thư của các chi bộ đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường 9 đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Mậu Thân Phường 9.

Chi bộ Trường Mầm non 9 có đ/c Nguyễn Thị Mỹ Thư – Bí thư – Hiệu trưởng ( Áo dài hồng nhạt) tham dự với đoàn.

 

 

     Thành phần Đại biểu tham dự Đại hội gồm có:

     1/ Đ/c Hồ văn Huân - Thành ủy viên- Bí thư Thành ủy

     2/ Đ/c Nguyễn THị Mỹ Linh - Thành ủy viên- Ban tuyên giáo Thành ủy

         Và một số Đại biểu  các phòng, ban Thành ủy cùng đến dự.

        Cùng Tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường 9, trong đó có chi bộ Trường Mầm Non 9.

     Chi bộ Trường Mầm Non 9 có 10 Đại biểu tham dự Đại hội :

 

Sau đây là 1 số hình ảnh đại hội:

Đ/c Nguyễn Nam Hải - Ban tuyên giáo Đảng bộ phường 9 báo cáo số lượng đại biểu tham dự đại hội, tiến hành nghi thức chào cờ của đại hội.

Chi bộ Trường Mầm Non 9 tham dự đại hội.

 

Đ/c Đoàn Anh Tuấn - ĐUV Cán bộ tổ chức Phường 9 thay mặt đại hội Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư kí, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Thay mặt Ban thẩm tra tư cách báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

 

Đ/c Nguyễn Bé Tám - Ủy Viên BCH Đảng Bộ Phường 9 - Trưởng Công An Phường 9 thay mặt đoàn chủ tịch thông qua dự kiến chương trình làm việc của Đại Hội.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Bảo Duy - Chủ Tịch Hội Nông Dân - Ủy Viên BCH Đảng Bộ Phường 9 thay mặt đoàn chủ tịch thông qua quy chế làm việc của Đại Hội.

 

Chi bộ Trường Mầm Non 9 tham gia biểu quyết.

 

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy Viên Thành Ủy - Bí Thư Đảng Ủy Phường 9 đại diện đoàn chủ tịch thông qua nội dung làm việc của đại hội, đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

 

Đ/c Võ Văn Lâm - Chủ Tịch Hội Đồng Nhân dân - P.Bí Thư Đảng Bô Phường 9 thông qua tóm tắt báo cáo chính trị của BCH Đảng Bộ Khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng Mảnh Chủ Tịch Phường 9 - P.Bí Thư Đảng Bộ Phường 9 thông qua báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Trong buổi Hội nghị Đại biểu cũng đã nghe một số bài tham luận của các đ/c đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường 9.

Đ/c Đỗ Thị Thu Thủy - ĐUV Công chức địa chính xây dựng môi trường đoàn thư kí trình bày tổng hợp ý kiến thảo luận dự thảo văn kiện cấp trên và Đảng bộ phường.

 

Đ/c Phạm Trung Chánh ĐV P.Chủ tịch UBP9 báo cáo tham luận nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn phường văn minh đô thị.

 

Đ/c Nguyễn Kim Chung Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Phạm Hùng báo cáo tham luận về việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

Đ/c Nguyễn Bé Tám - Ủy Viên BCH Đảng Bộ Phường 9 - Trưởng Công An Phường 9 đoàn chủ tịch trình bày những nội dung chính trong quy chế bầu cử trong Đảng.

Đến phần bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ phường 9 nhiệm kỳ: 2020-2025

Đồng chí Phạm Hữu Phương thông qua qui chế, danh sách trích ngang của các ứng viên ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Phạm Hữu Phương thông qua qui chế, danh sách trích ngang của các ứng viên ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách trích ngang của đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

 

+ Một vài hình ảnh lên bỏ phiếu bầu cử bầu cấp ủy:

 

 

Hội nghị cũng đã bầu Đoàn Đại biểu để đi dự Đại hội cấp trên.

Ban chấp hành Đảng bộ phường 9  khóa mới ra mắt đại hội .

 

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy Viên Thành Ủy - Bí Thư Đảng Ủy Phường 9 thay mặt BCH khóa mới hứa hẹn với và nhân nhiệm vụ.

 

Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt đại hội.

 

Đ/c Võ Văn Lâm - Chủ Tịch Hội Đồng Nhân dân - P.Bí Thư Đảng Bô Phường 9 thay mặt đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên hứa hẹn trước đại hội.

 

Đ/c Võ Văn Lâm - Chủ Tịch Hội Đồng Nhân dân - P.Bí Thư Đảng Bô Phường 9 thay mặt đoàn chủ tịch thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

 

Chi bộ Trường Mầm Non 9 chụp hình cùng Bí thư, P.Bí thư Đảng bộ Phường 9 trong đại hội.

 

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Phường 9 Lần Thứ XIII Nhiệm Kỳ 2020-2025” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mong rằng Đảng bộ phường 9 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nhiệm kỳ đã đề ra và gặt hái thật nhiều thành công ở những năm tiếp theo./.

                                                                                                                                                                                Người viết

                                                                                Nguyễn Huỳnh Như


Tác giả: Nguyễn Huỳnh Như
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 17
Tháng 07 : 117
Tháng trước : 491
Năm 2020 : 2.915
Năm trước : 1.641
Tổng số : 4.556